Alljärgnevalt on välja toodud mõned arenguprogrammid, mis on meie klientide seas populaarsed olnud. Kuna peame väga oluliseks alati iga kliendi huvide ja vajadustega maksimaalselt arvestada, kohandame iga arenguprogrammi sisu rätsepatööna konkreetse kliendi jaoks sobivaimaks, et see just tema kontekstis kõige paremaid tulemusi annaks. Praktikas tähendab see sageli arenguprogrammide sisu täpsustamist, täiendamist ja mõnikord  ka omavahel kombineerimist. Töötame alati välja just konkreetse kliendi jaoks sobivaima lahenduse ja kõik variandid on võimalikud. 

VALIK ARENGUPROGRAMME

KULTUURIERINEVUSED:
 • Kultuurierinevuste spetsiaalne arenguprogramm koostöös globaalse tippettevõttega Richard Lewis Communications LOE LÄHEMALT
 • Kultuuridevaheline suhtlemine 
TÕHUS SUHTLEMINE:
 • Suhtlemisoskuste täiustamine 
 • Hea klienditeenindus
 • Müügipsühholoogia
 • Kliendikeskne aktiivne müük
 • Spetsialistist juhiks
 • Tõhus juht
 • Coaching
 • Coachiv juhtimine
 • Tagasiside ja edasiside
 • Edukad läbirääkimised
 • Lepitamise psühholoogia
 • Veenmine ja mõjutamine
 • Avalik esinemine 
 • Koolitajate koolitus
 • Suhtlemisstiilid praktikas
ENESEJUHTIMINE: 
 • Efektiivne ajajuhtimine
 • Edukas toimetulek stressiga
 • Motivatsioon ja õnnelikkus
 • Eesmärkide saavutamine
MEESKONNATÖÖ:
 • Pühendunud meeskond
 • Suhtlemisstiilid meeskonnas
Tutvustame teile kõiki huvi pakkuvaid teemasid hea meelega põhjalikumalt - olete väga oodatud meiega ühendust võtma, et saaksime teile meie võimalusi iga teema raames lähemalt tutvustada. 

MEIE LÄHENEMISVIIS

Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk
Selleks, et saaksime luua kliendi jaoks kõige paremini sobiva lahenduse, on kõige esimese asjana vaja paika panna võimalikult täpne lähteülesanne - mis on see eesmärk, mida klient soovib saavutada. Mõnikord ei ole kliendil ka endal alguses eesmärgist veel päris täpset ettekujutust - saame ka sellisel juhul hea meelega kokku ja sageli õnnestub meil põhjalikuma vestluse käigus üheskoos eesmärgid kindlaks määrata.

Kui oleme eesmärgid üheskoos paika pannud, saame välja töötada lahenduse, mis aitab soovitud eesmärgid võimalikult tõhusalt saavutada. Selleks, et kliendi maailma võimalikult hästi sisse elada, viime sageli enne koolituspäevi mitmete osalejatega läbi põhjalikud intervjuud, mille käigus saame hea pildi sellest, kuidas olukord osalejate vaatepunktist paistab ning kus nemad näevad peamisi kitsaskohti. Selline kliendi maailma igakülgne tundma õppimine võimaldab meil luua arenguprogrammi, mis vastab maksimaalselt osalejate vajadustele ning aitab kliendil soovitud eesmärgid saavutada, muutes selle väärtuslikuks investeeringuks.

Selleks, et motiveerida osalejaid juba enne koolituspäevi kaasa mõtlema ning arengule häälestuma, anname sageli osalejatele mõne ettevalmistava ülesande, mille käigus võime saada veel ka olulist täiendust arenguprogrammi sisu jaoks.   

Meie koolitused on alati väga praktilised. Suure osa moodustavad huvitavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Osalejatel on palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks ning oma oskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks. Suhtlemise arendamisele suunatud koolitustel viime läbi põnevaid rollimänge, mis on huvi korral võimalik salvestada ka videosse ja hiljem üheskoos analüüsida - praktika näitab, et see võimaldab eriti tõhusalt suhtlemisoskusi täiustada.   

Osalejad saavad meie koolitustelt alati kaasa praktilised ja tegelikus elus hõlpsalt kasutatavad töövahendid, mille nad saavad enda igapäevases töös ellu rakendada ning mis  aitavad neil soovitud valdkonnas edu saavutada.     

Peame väga oluliseks pöörata koolitusi läbi viies suurt tähelepanu osalejate motivatsiooni tõstmisele, sest organisatsioonil on osalejate uutest teadmistest ja oskustest maksimaalselt kasu üksnes siis, kui osalejad on piisavalt motiveeritud need organisatsiooni heaks ellu rakendama. Selle saavutamiseks oleme teinud koolituste ülesehituse hõlpsalt jälgitavaks ning kasutanud ka keerukamate teemade edasi andmiseks võimalikult lihtsat keelt, inspireerivaid praktilisi näiteid, huumorit ja positiivsust. „Hea koolitaja peab mõtlema nagu filosoof, kuid rääkima nagu talupoeg … – et kõik asjast aru saavad!“

Selleks, et soodustada koolituspäevade käigus õpitud uute teadmiste ja oskuste ellurakendamist pärast koolitust kliendi kontekstis, on väga oluline juba koolituse ettevalmistamise käigus sellele tähelepanu pöörata ning vastav tegevusplaan paika panna. Sageli saab klient selleks palju asju ka ise ära teha. Omalt poolt saame klienti vajadusel toetada näiteks koolituse jätkupäeva(de) läbiviimisega kokku lepitud ajal, coaching´uga, konsultatsioonidega jne.

Olete väga oodatud meiega ühendust võtma!
Arutame üheskoos, kuidas saame aidata teil soovitud eesmärgid saavutada.

Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk