COACHING 

Coaching
on protsess, mille eesmärk on läbi küsimuste julgustada, arendada, toetada ja innustada inimesi ennast täielikult teostama. Coach on oma ala professionaal, kes on läbinud spetsiaalse ettevalmistuse coaching´u protsessi läbiviimiseks. Sisuliselt on coach justkui kaasaja psühholoog, kelle abist võib igaühel teatud hetkedel kasu olla.

Coaching
 on suunatud eelkõige olevikule ja tulevikule. Sageli on selle protsessi eesmärk aidata kliendil jõuda keskpärasest olevikust suurepärasesse tulevikku - kuid võib aidata jõuda ka juba üsna heast hetkeolukorrast lausa fantastiliselt hea soovitud olukorrani!

Coaching´u protsessi käigus käsitletakse selleks spetsiaalselt välja töötatud tehnikaid ja meetodeid kasutades hetkeolukorda - kus on klient praegu, soovitud olukorda - kuhu klient sooviks ideaaljuhul välja jõuda, võimalikke lahendusi - kuidas hetkeolukorrast soovitud olukorda jõuda, ning tegevusplaani - missugused on need konkreetsed tegevused siin ja praegu, mis aitavad kliendil enda eesmärgi saavutada.

Hea Koolitus OÜ juhataja Veiko Värk on rahvusvaheliselt tunnustatud professionaalne coach.  
 
Millal võiks coaching´ust kasu olla?     
 
Klassikaliselt sobib coaching hästi näiteks järgmistel juhtudel:
  • Klient on jõudnud "ristteele" - olukorda, kus tuleks valida, mis suunas edasi liikuda, kuid õige valiku tegemine tundub keeruline;
  • Kliendil on eesmärk või unistus, kuid puudub selge ettekujutus, kuidas eesmärgi saavutamiseni jõuda;
  • Klient tunneb, et midagi on justkui puudu, kuid pole kindel, mis see võiks olla;
  • Jne. 
Hea Koolitus OÜ / Juhataja: Veiko Värk
Inimeste arendamise kontekstis võimaldab coaching lisaks klassikalistele juhtudele kasutada ka mitmesuguseid täiendavaid võimalusi.

Mõnikord võib pärast suurepärast koolitust tunduda, et oli küll väga hea koolitus, aga ajapikku kipub selle mõju justkui ära kaduma. Juhul, kui pärast koolitust viiakse iga osalejaga kas tema juhi või koolitaja poolt teatud ajavahemiku tagant läbi coaching-vestlusi, mille käigus arutatakse, kuidas töötajal on läinud, kuidas ta saaks uusi teadmisi ja oskusi võimalikult efektiivselt ellu rakendada ning missugust tuge ta selleks vajab - võimaldab see tagada uute omandatud teadmiste ja oskuste 100% ellurakendamise ning muuta arenguprogrammi väärtuslikuks investeeringuks.    

Väga hea mõte võib olla arendada ka ettevõtte või organisatsiooni juhtide coaching´u alaseid oskusi, et nad oskaksid enda alluvaid paremini motiveerida ja toetada ning julgustada neid suuremale iseseisvusele - saame teid läbi teie juhtidele vastava arenguprogrammi läbiviimise kindlasti aidata.

See, kui coach on lisaks coaching´u valdkonna eksperdile ka laia teemadevaldkonda tundev professionaalne koolitaja, lisab coaching´u protsessile väga suurt lisaväärtust. See võimaldab kombineerida klassikalist coaching´ut individuaalsete konsultatsioonidega vastavas valdkonnas. 

Näiteks kui klient soovib muuta enda igapäevast ajakasutust efektiivsemaks, siis lisaks klassikalisele coaching´ule, mille käigus coach saab aidata kliendil endal avastada ajaraiskajaid ning luua tegevusplaani nende vältimiseks, saab coach individuaalse konsultatsiooni käigus tutvustada kliendile ka mitmesuguseid praktilisi  ja efektiivseid ajajuhtimise töövahendeid, mille klient saab soovi korral samuti ellu rakendada.


Coaching´u ja individuaalse konsultatsiooni kombinatsioon võib mõnikord aidata saavutada võrreldes klassikalise coaching´u või koolitusega veelgi paremaid tulemusi.

Sellist lahendust tasub inimeste arendamisel kindlasti tõsiselt kaaluda näiteks juhul, kui ettevõttes või organisatsioonis vajavadki konkreetset koolitust üksnes 1-2 inimest. Kui saata need 1-2 inimest avatud kursusele, ei pruugi selle tulemusel suurt muutust toimuda, sest avatud kursusel ei ole suure osalejate arvu tõttu sageli võimalik iga osaleja individuaalsete vajadustega piisava põhjalikkusega tegeleda, mistõttu selle kasutegur võib jääda tagasihoidlikuks.

Seevastu juhul, kui need 1-2 inimest saaksid just nende individuaalsete vajaduste põhjal koolitajalt kõigepealt personaalse konsultatsiooni, millele järgneksid coaching-vestlused, mille käigus oleks võimalik luua konkreetne tegevusplaan õpitud uute teadmiste ja oskuste ellurakendamiseks ning selle täitmist jälgida, võib selle tulemusel sündida oluline kvalitatiivne hüpe ning investeeringu tasuvus on kordades suurem.
                       
 
Olete väga oodatud ühendust võtma!
Arutame üheskoos, kuidas teie soovitud eesmärgid saavutada.